Πλαστικές συσκευασίες

Δοχείο 20λτ.

PVG Hellas - Olive packaging, 20lt plastic barrel

Δοχείο 5λτ. / 3λτ.

PVG Hellas- Olive packaging, 5lt/3lt pail

Κουβάς 10λτ. / 5λτ.

PVG Hellas- Olive packaging, 10lt/5lt bucket

Μεταλλικές συσκευασίες

Λ/ρος τενεκές 20λτ.

PVG Hellas - Metallic packaging, 20lt tin

Λ/ρο δοχείο 8λτ.

PVG Hellas - Metallic packaging, 8lt tin

Λ/ρο δοχείο 5λτ. (A12)

Λ/ρο δοχείο 5λτ. (A12)

Λ/ρο δοχείο 850ml

850ml tin

Σακούλες κενού αέρος (vacuum)

Σακούλα 5κλ. / 3κλ. / 250γρ.

Greek olives can be exported Vacuum bags