Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με ένα σύγχρονο δίκτυο δεξαμενών αποθήκευσης ελιών καθώς και με μηχανήματα εξειδικευμένα στην διαλογή, επεξεργασία και συσκευασία όλων των ποικιλιών της ελιάς. Η συνέχεια της υλοποίησης του επενδυτικού μας πλάνου που βρίσκεται σε εξέλιξη, περιλαμβάνει την αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης και επεξεργασίας των εγκαταστάσεών μας σε περίπου 7.000 τόνους ελιάς ετησίως με την επέκταση του δικτύου δεξαμενών αποθήκευσης καθώς και την προσθήκη νέων γραμμών παραγωγής. Επιπλέον, στο άμεσο μέλλον νέα μηχανήματα επεξεργασίας ελιών θα εγκατασταθούν για την επεξεργασία οξειδωμένων ελιών όλων των ειδών. Τέλος, νέα μηχανήματα συσκευασίας προϊόντων θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα, τα οποία θα προσδώσουν επιπλέον εύρος και βάθος στη γκάμα των πρoϊόντων μας.

Εν κατακλείδι, η τεχνική ομάδα της PVG Hellas εργάζεται αδιάκοπα έτσι ώστε να αναβαθμίζει και να προσαρμόζει τον εξοπλισμό μας, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας προϊόντων για τους πελάτες μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Gallery