Ποιοτικός έλεγχος

Αναφορικά με την επεξεργασία ελιών, η ποιότητα εξαρτάται άμεσα από την βαθιά γνώση και εμπειρία που αφομοιώνεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την συγκομιδή έως και το τελικό προϊόν. Για αυτό το λόγο, τα τμήματα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου μας είναι στελεχωμένα με έμπειρους επαγγελματίες, ο καθένας εκπαιδευμένος ειδικά για το πόστο του στην επεξεργασία των ελιών. Καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής που ακολουθείται, η ομάδα ποιοτικού ελέγχου διενεργεί διαρκείς ελέγχους και επιβάλλει διορθώσεις με βάση τα αυστηρά ποιτικά μας πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει ο εκάστοτε πελάτης. Έτσι, οι πελάτες μας είναι διασφαλισμένοι πως τα προϊόντα τους ακολουθούν όλους τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες ασφάλειας τροφίμων και διατηρούν τα γευστικά τους χαρακτηριστικά.

Η προσήλωσή μας στην ποιότητα πιστοποιείται από τις διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις για την επεξεργασία τροφίμων “IFS Food” και “BRC certificate” καθώς και την πιστοποίηση για επεξεργασία και εμπορία βιολογικών τροφίμων από την Bio Hellas.

PVG Hellas - Trading greek olives with high quality assurancePVG Hellas – BRC certification – Bio Hellas

Gallery